راهکاری هوشمندانه در عرصه‌ی حمل بار

ارتباط صاحبان بار با هزاران راننده آماده به کار با قیمت گذاری هوشمند

اپلیکیشن اوبـار را دانلـود کنید!

با دانلود اپلیکیشن اوبار، به سادگی بار خود را به مقصد برسانید.

اوبـار در رسانه‌ها

۰

راننده آماده به کار

۰

تعداد مشتریان

۰

کیلومتر بار حمل شده

همکاران اوبـار